Thursday, 8 December 2011

Luas Bentuk Segi Tiga Matra

Luas Bentuk Segi Tiga Matra
Kosa kata Matematik

Isipadu         = Volume                      
Tapak          = Base                     
Kuboid        =  Cuboid                      
Panjang       =  Length                     
Lebar          = Breadth                       
Tepi            = Side
Permukaan melengkung = Curve surface                                   Ciri-ciri bentuk 3 matra

  Bentuk 3 matra       Bilangan bucu      Bilangan satah        
* Kubus                         * 8                       * 6
* Kon                            * 1                       * 1
*Piramid                        * 5                       * 5
*Silinder                        * 0                       * 2
Contoh soalan
1. Apakah rumus isipadu kuboid ?

Rumus Isipadu Kuboid = Panjang x lebar x tinggi

2. Panjang sebuah kubus ialah 5cm. Apakah ispadu kubus itu?
Isipadu Kubus = Panjang x lebar x tinggi
                          = 5cm X 5cm X 5cm
                          = 125cm3

bagaimana untuk menjadi seorang guru matematik yang berjaya


·        -------mengurus bilik darjah dengan berkesan.

  • menggalakkan penglibatan aktif di kalangan pelajar .
  • mengatasi kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh pelajar.
  • menggunakan konsep matematik dengan tepat, sesuai dengan tahap pencapaian pelajar
  • memberi motivasi kepada pelajar agar mereka mempunyai minat dan semangat untuk mempelajari matematik
  • mengenalpasti teknik pengajaran terbaik dan berkesan yang mampu mencapai objektif yang digariskan.
  • menjadikan pembelajaran matematik lebih mudah dan menyeronokkan.

Money

Malaysian ringgit

Malaysian ringgit
Ringgit Malaysia (Malay)
马来西亚令吉 (Chinese)
ريڠڬيت مليسيا(Arabic)
ISO 4217 code
MYR
User(s)
 Malaysia
1/100
sen
Symbol
RM
Coins
5, 10, 20, 50 sen
Banknotes
RM1, RM2, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100
Central bank
Bank Negara Malaysia

Malaysian Ringgit
Chinese name
Traditional Chinese
馬來西亞令吉
Simplified Chinese
马来西亚令吉
Transcriptions
lái Lìngjí
ㄇㄚˇㄌㄞˊㄒㄧ ㄧㄚˇㄌㄧㄥˋㄐㄧˊ
Malay name
Malay
Ringgit Malaysia
Arabic name
Arabic
ريڠڬيت مليسيا
The Malaysian ringgit (plural: ringgit; currency code MYR; formerly the Malaysian dollar) is the currency of Malaysia. It is divided into 100 sen (cents). The ringgit is issued by the Bank Negara Malaysia.

example Banknotes :
 example Coins:

Simplifying Fractions


Simplifying Fractions

To simplify a fraction, divide the top and bottom by the highest number that
can divide into both numbers exactly.

Simplifying Fractions

Simplifying (or reducing) fractions means to make the fraction as simple as possible. Why say four over eighths (4/8) when you really mean half (1/2) ?

4/8


(Four-Eighths)==>
2/4

(Two-Quarters)

==>
1/2

(One-Half)


 

How do I Simplify a Fraction ?

Try dividing both the top and bottom of the fraction until you can't go any further (try dividing by 2,3,5,7,... etc).

Example: Simplify the fraction 24/108 :