Friday, 28 October 2011

nice song :)

cara untuk membuat blog

Learn transport

ABC song

Jenis Kemahiran dalam Pengajaran Mikro

*Kemahiran Set Induksi
*Kemahiran memberi penerangan
*Kemahiran menggunakan contoh
*Kemahiran Mengolah Isi pelajaran
*Kemahiran Variasi Ransangan
*Kemahiran Penyoalan.
*Kemahiran Pengukuhan
*Kemahiran Penutup

Kemahiran Set Induksi
-Pelatih dapat memberikan fokus pelajar terhadap pelajaran yang akan dimulakan.
-Membina kerangka rujukan sebelum dan selepas pelajaran
-Berupaya memberikan makna kepada konsep atau prinsip yang baru
-Berupaya membangkitkan minat dan penglibatan pelajar

Kemahiran Memberi Penerangan
-Menerangkan pelajaran dengan lebih bermakna,sempurna,jelas dan tepat
-Mengatahui langkah,prosedur/ peraturan yang terdapat dalam P&P
-Membuat penaakulan sebab-munasabah berlakunya sesuatu kejadian
-Penerangan dengan menggunakan contoh / ilustrasi yang sesuai akan membantu pemahaman

Kemahiran Menggunakan contoh
-Penyampaian lebih menarik jika penerangan dilakukan disertai dengan contoh yang sesuai.
-Contoh bermula dengan berbentuk konkrit kepada abstrak

Kemahiran Mengolah Isi Pelajaran
-Melibatkan kemahiran menyusun dan mengorganisasikan kandungan pelajaran agar dapat disampaikan dengan baik.
-Isi perlu disampaikan secara berperingkat-peringkat.
-Guru perlu merancang penggunaan bahan pengajaran dengan teratur

Kemahiran Variasi ransangan
-membangkitkan perhatian pelajar dan memberikan fokus terhadap fakta penting pelajaran.
-Penggunaan ransangan yang pelbagai mengelakkan kebosanan pelajar.
-Aspek yg perlu dikuasaialah pergerakan,perubahan pertuturan,perubahan fokus deria,bentuk penglibatan lisan dan fizikal pelajar

Kemahiran Penyoalan
-Penyoalan membantu pelajar berfikir
-Memahami aspek domain soalan agar soalan yang dibina benar-benar menguji pelajar.
-Pengetahuan,kefahaman,aplikasi,analisis,sintesis dan penilaian

Kemahiran Pengukuhan
-Galakkan pelajar menjawab soalan,mengemukakan cadangan dan melibatkan diri dalam perbincangan
-Berikan peneguhan melalui pujian dalam bentuk lisan,baik ,senyuman, anggukan kepala.

Kemahiran Penutup
-Kemahiran merumus,mengulang peneguhan dan membuat penilaian tentang sama ada objektif pengajaran yg disediakan tercapai atau tidak.
-Penutup perlu sesuai dengan objektif dan aktiviti pengajaran
-menarik perhatian tentang perkara yang baru dipelajari,mengukuhkan konsep dan kemahiran baru.
-Terdapat dua penutup iaitu kognitif dan sosial
-Kognitif bertujuan mengukuhkan pelajaran dengan memberikan perhatian terhadap fakta yang dipelajari.
-Penutup sosial menekakan perasaan yang dialami semasa prosese P&P

Sunday, 2 October 2011

Y.A.B Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak di SJKC Confucian untuk merasmikan "The Community Chest"Y.A.B. Dato’ Seri Mohd. Najib Tun Razak disambut meriah ketika tiba untuk merasmikan 'The Community Chest' di SRJK (C) Confucian, Jalan Sungai Besi, Kuala Lumpur
Y.A.B Dato’ Seri Mohd  Najib Tun Razak merasmikan Dana Kebajikan Pendidikan ‘Community Chest’ di SJKC Confucian pada 26-9-2011.
Dana tersebut dibangunkan oleh sektor korporat daripada pelbagai bidang bertujuan menyalurkan bantuan kepada sekolah vernakular termasuk menyediakan biasiswa kepada pelajar cemerlang.
Pada majlis sama, Y.A.B Dato’ Seri Mohd  Najib Tun Razak  turut menyerahkan dana daripada tabung itu kepada sebahagian daripada 61 buah sekolah vernakular yang layak membabitkan peruntukan RM26.1 juta.
Setiap sekolah menerima peruntukan RM25,000 hingga RM2.5 juta antaranya Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Confucian, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Salak South, SJKC Kun Min, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Batu Caves dan SJKT Slim River dan lain-lainnya.
Y.A.B Dato’ Seri Mohd  Najib Tun Razak menetapkan sasaran supaya dana itu mampu menyalurkan bantuan kepada sektor pendidikan negara berjumlah RM100 juta setahun bermula tahun depan.
Untuk itu kata beliau, kerajaan akan memberi pengecualian cukai kepada sektor korporat yang sanggup mengetepikan keuntungan untuk menyumbang kepada pembangunan dana tersebut.