Thursday, 8 December 2011

bagaimana untuk menjadi seorang guru matematik yang berjaya


·        -------mengurus bilik darjah dengan berkesan.

  • menggalakkan penglibatan aktif di kalangan pelajar .
  • mengatasi kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh pelajar.
  • menggunakan konsep matematik dengan tepat, sesuai dengan tahap pencapaian pelajar
  • memberi motivasi kepada pelajar agar mereka mempunyai minat dan semangat untuk mempelajari matematik
  • mengenalpasti teknik pengajaran terbaik dan berkesan yang mampu mencapai objektif yang digariskan.
  • menjadikan pembelajaran matematik lebih mudah dan menyeronokkan.

No comments:

Post a Comment